Obsah

55. ročník - rok 2018

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 

Dňa 23. septembra 2018 sa v Spoločenskej sále OÚ Vlčkovce konala 55. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

Zúčastnilo sa na nej 27 vystavovateľov. Spolu bolo vystavených 290 vzoriek vrátane expozície od členiek Klubu dôchodcov vo Vlčkovciach, ako i práce detí navštevujúcich našu Základnú a materskú školu, ktoré získali zaslúženú pozornosť.

Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský už tradične zabezpečil plakety pre ocenených vystavovateľov. Vecné ceny  a diplomy zabezpečila naša organizácia.

Hodnotiaca komisia v zložení -  predseda:  p. Bočko Tomáš
                                                         člen:           p. Královičová Eva

vyhodnotila a ocenila 7 vystavovateľov a kolektívov v nasledovnom poradí:

Plakety:

  1. Kolekcia výstavy :  Jozef Koštiaľ
  2. Kolekcia výstavy :  Valika Dobrovodská
  3. Kolekcia výstavy :  Tibor Demovič 

Diplomy:

  1. Kolekcia výstavy :  Klub dôchodcov Vlčkovce
  2. Kolekcia výstavy :  Základná škola s materskou školou Vlčkovce

Poháre:

  • HRUŠKA VÝSTAVY : p. Ján Turanský
  • JABLKO VÝSTAVY  : p. Ivan Štefunko

Pre návštevníkov Výstavy bol pripravený ako malé občerstvenie vynikajúci burčiak a pagáčiky.

V pondelok sa prišli pozrieť na výstavu deti z našej ZŠ s MŠ a po ich návšteve putovali výpestky ovocia a zeleniny do školskej jedálne, kde poslúžia na spestrenie jedálneho lístka našich detí.

                                                                                                                          Predseda SZaV Vlčkovce
                                                                                                                           ng. Juraj KRASŇANSKÝ