Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania a preverovania oznámení Vlčkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,6 kB

VZN r. 2022

VZN obce Vlčkovce č.1/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,57 kB

VZN r. 2021

VZN obce Vlčkovce č. 7/2021 o dani za ubytovanie

7. VZN o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,79 kB

VZN obce Vlčkovce č. 6/2021 o dani z nehnuteľností

6. VZN o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,33 kB

VZN obce Vlčkovce č. 5/2021 o dani za predajné automaty

5. VZN o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,36 kB

VZN obce Vlčkovce č. 4/2021 o dani za nevýherné hracie prístroje

4.VZN o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,71 kB

VZN obce Vlčkovce č.3/2021 o dani za psa

3.VZN o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,32 kB

VZN obce Vlčkovce č. 2/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

2VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

VZN obce Vlčkovce č. 1/2021 o dani za jadrové zariadenia

1VZN o dani za jadrové zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,86 kB

VZN r. 2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN 4-2020 poplatok za miestny rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,54 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020

10-VZN príloha č.1.-záväzná časť-tlač (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,46 kB

VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce

8-VZN po schválení (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,42 kB
Zobrazené 1-20 z 57

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023:
Termín:
- 9. jún 2023 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 8. december 2023 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

 

Facebook