Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Pamiatky

Kostol sv. Terézie z Lisieux

Kostol

 • postavený bol v r. 1934
 • kostol bol postavený z vlastných finančných prostriedkov farníkov, zo zbierky, ktorá začala v roku 1930, trvala 3 roky a vyzbieralo sa 580 tisíc korún

Kostol stojí na pôvodnom mieste starého kostola, z ktorého niektoré sochy a obrazy boli premiestnené a sú jeho ozdobou a pamiatkou. Kostol bol vysvätený trnavským biskupom ThDr. Pavlom Jantauschom 6. októbra 1934.

 

 
 

Kamenný barokový kríž

kriz

 • najstaršia sakrálna pamiatka v obci Vlčkovce
 • bol postavený v roku 1777 na novozaloženom cintoríne po tom, ako bol zrušený cintorín nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti kostola

 

 

 

 

 

 

Socha Panny Márie 

anna Márianachádza sa na začiatku dediny smerom od Trnavy
 • postavená bola v roku 1928
 • i keď táto socha bola postavená v roku 1928, je spomedzi všetkých najmenšia.

Túto sochu dali postaviť miestne obyvateľky Mária Uhrovičová a Hedviga Kyselicová potom, čo stará socha Panny Márie bola zničená.

Jej pôvodné miesto bolo na bývalej križovatke, odkiaľ bola po začatí budovania cesty R1 premiestnená hlbšie do dediny.

 
  
 
 
 
 

Socha sv. Jána Nepomuckého

socha sv. Jána Nepomuckého
 • nachádza sa v strede dediny oproti Základnej škole
 • postavená bola v r. 1807
 • sochu dali postaviť na počesť Jána Nepomuckého, v minulosti veľmi uctievaného svätca, miestny obyvatelia Ján Horváth a Mária Sviteková
 
 
 
 
 
 
 
 

Socha sv. Vendelína 

 • nachádza sa na konci dediny pri Motoreste ESO
 • túto plastiku sv. Vendelína, ochrancu dobytka a domácich zvierat, ktorá v minulosti nechýbala v žiadnej dedine, dali Vlčkovania postaviť v roku 1828.

Z tohto obdobia sa zachovala aj listina, ktorá je uložená v štátnom archíve a je napísaná slovenčinou, akú Vlčkovania používali v prvej polovici 19. storočia. Základinu k tejto soche potvrdil trnavský generálny vikár Alexius Jordánsky 1. augusta 1828.

 

Kríž pri majeri Mačkavár

kríž pri Mačkavári

 • kríž pri majeri Mačkavár (Vlčkovce) má nápis: "Túto sochu dal postaviť na česť a chválu Jezu Krista IMRICH HORVÁTH, občan z Farkašína, rodák z Gocnogu v roku 1853".

 

 

 

 

 

 

 

Kríž pri kostole

kostolkríž sa nachádza pred kostolom sv. Terézie z Lisieux
kríž má nápis: "Na pamiatku skončenia vojny a vo svetovej vojne padlých vojakov, obnovila a znovu postavila kríž obec Farkašín v roku 1946".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socha sv. Floriána

sv. Floriánsocha sv. Floriána sa nachádza pri vjazde na parkovisko k Hasičskej zbrojnici vo Vlčkovciach,
socha sv. Floriána s pamätnou tabuľou bola zabezpečená starostom obce v roku 2019
pamätná tabuľa má nápis: "Venované obyvateľom obce a členom DHZ Vlčkovce, 6. apríla 2019"

 

 

 

 

 

 

Technické pamiatky

Cukrovar 

Cukrovar

 • nachádza sa na konci dediny za kostolom
 • postavený bol v r. 1925
 • tunajší veľkostatkár Jozef Slezák starší dal tento cukrovar postaviť v roku 1925 a pomenoval ho "Slovenský roľnícky cukrovar". Výstavbou poveril trnavského staviteľa Ľudovíta Barteka. Montáž strojového zariadenia vykonala První brněnská strojírenská společnost. Kedysi tento cukrovar patril najvychýrenejším nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Od roku 1932 prešiel Vlčkovský cukrovar viacerými majiteľmi. Po zastavení výroby cukru boli v priestoroch cukrovaru umiestnené dielne, ktoré sa zaoberali vývojom strojov pre potravinársky priemysel, pod názvom CUKOP. V súčasnosti v areáli sídli viacero prevádzok výroby a skladov.

Mlyn

Mlyn

 • stojí na dolnom konci dediny medzi kostolom a Cukrovarom
 • prvé správy sú zo začiatku 16. storočia
 • prvé záznamy o Vlčkovskom mlyne siadajú až do Habánskych čias

V Habánskej kronike sa uvádza záznam, že ho prenajali. Z čoho vyplýva, že keď Habáni prišli do Vlčkoviec, mlyn tu už musel stáť. V roku 1623 vyhorel a za čias habánskych v r. 1663 bol opravený. Konkrétny záznam, kto mlyn postavil sa nenašiel. Môžeme sa iba domnievať, že to bol niekto z Pállfyovcov, ktorým v tom čase dedina patrila. V roku 1925 dal vtedajší mlynár Retzer namontovať do mlyna najmodernejšie mlynárske zariadenie. Potomkovia vtedajšieho mlynára Retzera žijú dodnes a objekt mlyna spravujú. V súčasnosti v mlyne prevádzkujú výrobu a predaj kŕmnych zmesí.

Pamätné tabule

Pamätná tabuľa nár. umelca Fraňa Štefunku

Tabula

 • nachádza sa na rodnom dome Fraňa Štefunku (oproti školy)
 • osadená bola v r. 1983
 • najvýznamnejší vlčkovský rodák je sochár, národný umelec Fraňo Štefunko, ktorý sa narodil 4. augusta 1903.

Jeho celoživotnou náplňou sa stalo výtvarné umenie. Z dreva, kameňa, bronzu i sadry stvárňoval veľké postavy a udalosti z národných dejín Slovákov a bol zakladajúcou osobnosťou medailérstva.

Rodný dom Fraňa Štefunku pripomína táto pamätná doska, ktorá bola odhalená pri príležitosti jeho nedožitých 80-tych narodenín. Fraňo Štefunko zomrel v apríli 1974 a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Vidiecky dom Vlčkovce

Vidiecky domVidiecky dom Vlčkovce bol slávnostne otvorený a verejnosti sprístupnený v roku 2017.
obec-2/vidiecky-dom-vlckovce/

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook