Navigácia

Obsah

Odberné miesto Vlčkovce v sobotu 23.1.2021 k 20:00 hod.: testovaných spolu 554 ľudí, z toho pozitívnych 3. Percento pozitivity 0,54%.
Pracovisko bolo po ukončení vydezinfikované.
Testovať opäť začíname v nedeľu 24.1.2021 ráno o 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

                                                            Predseda krízového štábu obce Vlčkovce
                                                                           Ing. Ivan Dobrovodský

SOBOTNÉ TESTOVANIE VO VLČKOVCIACH PREBIEHA BEZ PROBLÉMOV 👍

Obec Vlčkovce má svoje odberné miesto zriadené pod záštitou MOM Križovany nad Dudváhom. Naplánované testovanie bolo stanovené na sobotu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 20:00 a na nedeľu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Obec zabezpečila zdravotníkov, administratívu a dobrovoľníkov - zamestnancov, poslancov OZ a členov DHZ Vlčkovce.
Počas soboty bolo testovanie plynulé na dvoch pracoviskách. Občania boli usmernení na testovanie podľa popisných čísel domov a počtu členov domácností tak, aby občania v nepriaznivom počasí dlho nečakali. To sa prejavilo aj tým, že nevznikli zbytočne dlhé rady.
V sobotu k 15tej hod. bolo otestovaných 420 občanov, pri ktorých boli zistené 3 pozitívne vzorky. % pozitivity 0,71%.
Ďakujem všetkým za prípravu a zabezpečenie OM. Obec zabezpečila ochranné a pracovné pomôcky, ako aj organizačné zabezpečenie. Poďakovanie patrí spoločnosti Progast, a.s. za poskytnutie časti OOPP, p. Mariánovi Solárikovi za poskytnutie stanov, kde sa mohli čakajúci občania skryť pred dažďom.
Sladké pochutiny - zákusky, ktoré pre všetkých členov odberného tímu pripravili p. Bočková, p. Dobrovodská a p. Zimermanová.

ĎAKUJEME 🙂

                                                                                             Predseda krízového štábu obce Vlčkovce
                                                                                                              Ing. Ivan Dobrovodský

t

Informácie k Skríningovému celoplošnému testovaniu v obci Vlčkovce

iV súvislosti s Uznesením Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 sa obec Vlčkovce pripravuje na Skríningové celoplošné testovanie v spolupráci s MOM obce Križovany n/D.
Predpokladaný termín testovania je naplánovaný 23.-24.01.2021 (sobota-nedeľa) v priestoroch Obecného úradu Vlčkovce.
Testovanie vo Vlčkovciach v uvedenom termíne bude obec Vlčkovce zabezpečovať PREDNOSTNE pre občanov s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci Vlčkovce
Bližšie informácie k testovaniu budú poskytnuté po vykonaní príslušných rozhodnutí  a budú zverejnené na webovej stránke obce Vlčkovce, Facebooku obce Vlčkovce, úradnej tabuli, resp. miestnym rozhlasom.

                                                                                      Predseda krízového štábu obce Vlčkovce
                                                                                                        Ing. Ivan Dobrovodský

MIESTNE DANE V ROKU 2021

Obec Vlčkovce ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021, a to do 31. januára 2021.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na nasledovnom linku: 
obecny-urad/ako-vybavit/dane/

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a v prípade otázok môžete kontaktovať Obecný úrad telefonicky: dane - 033/5584370, resp. e-mailom: dane@vlckovce.sk

o

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Vlčkovce
je do odvolania pre verejnosť UZATVORENÝ.

V prípade potreby je možné kontaktovať Obecný úrad
TELEFONICKY: sekretariát - 033/5584037; 
                            dane, matrika - 033/5584370,
E-MAILOM: obec.vlckovce@vlckovce.sk,
                                                      sekretariat@vlckovce.sk,
                                                      matrika@vlckovce.sk,
                                                      dane@vlckovce.sk

Zároveň oznamujeme, že pri vstupe na Obecný úrad je umiestnená schránka na vhadzovanie pošty určenej pre Obecný úrad Vlčkovce.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku DHZ Vlčkovce, ktoré si budeme pripomínať v roku 2021, pripravujeme vydanie publikácie. Z uvedeného dôvodu žiadam „nielen“ občanov Vlčkoviec, ktorí disponujú s fotografiami Vlčkovských hasičov a techniky, aby využili dlhé zimné večery, prehliadli svoje rodinné archívy - fotografie, poskytli (zapožičali) na možné zverejnenie do uvedenej publikácie.
Fotografie je možné doručiť starostovi obce. Aby mohli byť použité do publikácie, žiadame ich doručenie do 20. februára 2021. Prípadné informácie je možné konzultovať na t.č. 0905758855.
                                                                                                        Ing. Ivan Dobrovodský 
                                                                                                       starosta obce Vlčkovce

Historický kalendár obce Vlčkovce 2015

kalendár 2015

Publikácia k 670. výročiu obce Vlčkovce

670. výročie

Publikácia Vidiecky dom Vlčkovce a
pamätná izba národného umelca
Fraňa Štefunku

VD

Základná škola 1928 - 2018 a
Materská škola 1948 - 2018 vo Vlčkovciach

zsms

Historický kalendár obce Vlčkovce 2018

kalendár 2018

Publikácia k 680. výročiu obce Vlčkovce

680. výročie

Publikácia
Fraňo Štefunko Vlčkovciam, 
Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi

fs

Moja cesta z Farkašína do Čile a späť

jš