Navigácia

Obsah

MIESTNE DANE V ROKU 2021

Obec Vlčkovce ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021, a to do 31. januára 2021.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na nasledovnom linku: 
obecny-urad/ako-vybavit/dane/

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a v prípade otázok môžete kontaktovať Obecný úrad telefonicky: dane - 033/5584370, resp. e-mailom: dane@vlckovce.sk

Obec Vlčkovce si 6. januára 2021 pripomína 685. výročie
prvej písomnej zmienky o obci

oMnohé náhodné nálezy i archeologické výskumy v širokom okolí Vlčkoviec dokazujú, že celé toto územie bolo pomerne husto osídlené už v praveku. 
Fraňo Štefunko uvádza, že najstaršou písomnou zmienkou o Vlčkovciach je listina z roku 1231, ktorá zaznamenáva spor o dediny Farkašín a Gest (Hoste).  Listina Karola Róberta zo 6. januára 1336 prináša tak skutočne historicky doloženú prvú písomnú zmienku   o   Vlčkovciach.
V januári 1336 vydal panovník Karol Róbert, ako výsledok dohody s českým panovníkom Jánom Luxemburským listinu, ktorou odstraňoval neprimerane vysoké mýtne poplatky na ceste vedúcej z českých krajín na Balkán. Z uvedených názorov a súvislostí je zrejmé, že Vlčkovce sú dedinou starobylou, ktorá sa spočiatku formovala ako odpočívacia a neskôr ako mýtna stanica. Mýtna budova donedávna stála na dolnom konci dediny a dodnes si ju ešte pamätá veľa jej obyvateľov.

Viac z histórie Vlčkoviec si môžete prečítať na nasledujúcom linku: obec-2/historia/

o

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Vlčkovce
je do odvolania pre verejnosť UZATVORENÝ.

V prípade potreby je možné kontaktovať Obecný úrad
TELEFONICKY: sekretariát - 033/5584037; 
                            dane, matrika - 033/5584370,
E-MAILOM: obec.vlckovce@vlckovce.sk,
                                                      sekretariat@vlckovce.sk,
                                                      matrika@vlckovce.sk,
                                                      dane@vlckovce.sk

Zároveň oznamujeme, že pri vstupe na Obecný úrad je umiestnená schránka na vhadzovanie pošty určenej pre Obecný úrad Vlčkovce.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku DHZ Vlčkovce, ktoré si budeme pripomínať v roku 2021, pripravujeme vydanie publikácie. Z uvedeného dôvodu žiadam „nielen“ občanov Vlčkoviec, ktorí disponujú s fotografiami Vlčkovských hasičov a techniky, aby využili dlhé zimné večery, prehliadli svoje rodinné archívy - fotografie, poskytli (zapožičali) na možné zverejnenie do uvedenej publikácie.
Fotografie je možné doručiť starostovi obce. Aby mohli byť použité do publikácie, žiadame ich doručenie do 20. februára 2021. Prípadné informácie je možné konzultovať na t.č. 0905758855.
                                                                                                        Ing. Ivan Dobrovodský 
                                                                                                       starosta obce Vlčkovce

Historický kalendár obce Vlčkovce 2015

kalendár 2015

Publikácia k 670. výročiu obce Vlčkovce

670. výročie

Publikácia Vidiecky dom Vlčkovce a
pamätná izba národného umelca
Fraňa Štefunku

VD

Základná škola 1928 - 2018 a
Materská škola 1948 - 2018 vo Vlčkovciach

zsms

Historický kalendár obce Vlčkovce 2018

kalendár 2018

Publikácia k 680. výročiu obce Vlčkovce

680. výročie

Publikácia
Fraňo Štefunko Vlčkovciam, 
Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi

fs

Moja cesta z Farkašína do Čile a späť

jš