Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Na Slovensku dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa uskutoční v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebieha v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
Toto sčítanie vykonajú obce a mestá SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Obyvateľ sa sčíta elektronicky sám alebo bude sčítaný zákonným zástupcom, prípadne blízkou osobou. Ak obyvateľ nemá žiadne elektronické zariadenie môže využiť službu asistenta sčítania. Asistent sčítania bude pôsobiť ako stacionárny asistent sčítania na kontaktnom mieste, alebo ako mobilný asistent vykonávajúci sčítanie obyvateľov v teréne na požiadanie obyvateľa.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook