Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 

Mária Hermanská

   Úsek finančný a správy majetku obce, personalistika a osobné údaje

   t.č. :      033/5349931

   e-mail :   hermanska.maria@vlckovce.sk

                   ekonomka@vlckovce.sk

 

Zdenka Štefunková

   Úsek sociálnych služieb, stavebný úsek, podateľna, agenda CO a KM, odpadové hospodárstvo,  

   prenájmy obecných priestorov, overovanie dokumentov, agenda cintorína

   t.č.:       033/5584037

   e-mail :   stefunkova.zdena@vlckovce.sk

                   sekretariat@vlckovce.sk 

 

Ing. Zlatica Bobeková

   Úsek správy daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, matričný úrad, pokladňa, overovanie

   dokumentov

   t.č.:        033/5584370   

   e-mail :    bobekova.zlatica@vlckovce.sk

                    matrika@vlckovce.sk

                    dane@vlckovce.sk

 

Ing. Martina Kalivodová

  Správca webovej stránky, administratívne práce

  e-mail:      kalivodova.martina@vlckovce.sk 

                    web@vlckovce.sk

 

Silvia Dudášová

   Správca cintorína, údržba verejných objektov a priestranstiev

 

Erik Leng

   Správca budov, údržba verejných objektov a priestranstiev

 

Pavol Šuran

  Správca budov, údržba verejných objektov a priestranstiev

 

Dušan Malovec

  Správca a údržba športového areálu