Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

 

DHZ Vlčkovce bol založený v roku 1921. Do Okresnej hasičskej jednoty Trnava vstúpil v roku 1925. Zakladateľmi zboru boli Ján Kollár a Jozef Kocián. Postupom času sa zbor rozrastal a v roku 1940 mal zbor už 19 členov, v roku 1952 bolo evidovaných 23 členov a jeden čestný člen. Stal sa ním František Mercel starší, ktorého prijali do zboru v roku 1947 vo veku sedemdesiatdva rokov. Po celé desaťročia vykonávali hasiči záslužnú činnosť. Organizovali preventívne prehliadky v súkromných domoch i verejných objektoch, v čase žatvy hliadkovali na poliach. V r. 1971 prezident ČSSR udelil členovi Dobrovoľného požiarneho zboru Jaroslavovi Bočkovi vyznamenanie "Za statočnosť" pri záchrane života dieťaťa pri požiari. Dlhoročným veliteľom hasičského družstva bol Jaroslav Bočko. V roku 1998 bol predseda DHZ Michal Bohunický, veliteľom bol Ľubomír Šuran a funkciu strojníka zastával dlhoročný obetavý člen DHZ Felix Lancz. V Roku 2005 DHZ Vlčkovce zaniklo z dôvodu nefunkčnosti, nečinnosti a nespĺňalo podmienky stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Dňa 20.3.2017 sa v obci Vlčkovce uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej sa rokovalo o znovu založení Dobrovoľného hasičského zboru obce Vlčkovce. Účastníci stretnutia sa uzniesli na tom, že je potrebné zachovať históriu a tradíciu Dobrovoľného hasičstva vo Vlčkovciach.

Na ustanovujúcej schôdzi bolo 28 členov, ktorý si zvolili nasledujúci výbor:

Predseda: Tomáš Bočko st., Podpredseda – veliteľ: Martin Ševčík, Tajomník: Mgr. Marek Kráľovič, Preventivár: Dominik Hulík, Referent mládeže: Lucia Falathová, Miriam Šulcová, Strojník: Jozef Miklovič ml., Pokladník: Ing. Martin Muška, Revízor: Ing. Ľuboš Šuran.

Zároveň obec Vlčkovce podala žiadosť o dotáciu na prístavbu garáže k hasičskej zbrojnici a zabezpečenie hasičskej techniky (hasičské vozidlo), ktoré bude využívať DHZ na zabezpečenie svojej činnosti. V súčasnosti disponujeme s protipovodňovým vozíkom.