Navigácia

Obsah

Klub dôchodcov

 

V roku 1996 poslankyne Obecného zastupiteľstva MUDr. Darina Marušiaková a Anna Králiková urobili písomnú anketu medzi dôchodcami o potrebe zriadiť v obci Klub dôchodcov. Na základe výsledkov ankety vznikol prípravný výbor v zložení: Alžbera Sokolovská, Angela Magulová a Mária Danová. Z obecných prostriedkov bolo zakúpené zariadenie a v októbri 1996 začal klub pracovať v zasadačke OcÚ.

V roku 2001 bol zvolený výbor v zložení: Božena Štefáková, Anna Prívozníková, Angela Magulová, Mária Hlavičková, Štefánia Dobrovodská, Hedviga Doktorová.

V súčasnej dobe pracuje výbor (od roku 2006) v tomto zložení: MUDr. Darina Marušiaková, Veronika Krajčovičová, Helena Beláková, Margita Glasová, Ružena Brestovanská.

Členmi "Klubu dôchodcov" sú obyvatelia Vlčkoviec v dôchodkovom veku a invalidní občania.

Cieľom klubu je zapájať dôchodcov do spoločenského života, organizovať návštevy kultúrnych podujatí, stretnutia dôchodcov pri životných jubileách, poznávacie zájazdy, podujatia s cieľom zlepšenia zdravia, ako rehabilitačné cvičenia, plávanie, rekondičné pobyty a taktiež zapájať sa do akcií organizových obecným úradom.

Klub dôchodcov je fungujúca organizácia, v súčasnej dobe má 64 členov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na výborom organizovaných podujatiach.

 

Spracovala: MUDr. Darina Marušiaková

Zapísala: Veronika Krajčovičová