Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Klub dôchodcov

         Klub dôchodcov vo Vlčkovciach je dobrovoľná organizácia občanov Vlčkoviec, ktorá združuje starobných a invalidných dôchodcov.

        Sme organizácia bez právnej subjektivity, členovia „Klubu“ neschválili registráciu v Jednote dôchodcov. I keď existenciu „Jednoty dôchodcov“ považujeme za dôležitú v rámci Slovenska, nechceme byť ovplyvňovaní politickými názormi.

              Našim cieľom je, aby dôchodcovia boli aj po odchode do dôchodku ďalej zapojení do spoločenského života. Z toho dôvodu organizujeme spoločné návštevy kultúrnych podujatí, poznávacie zájazdy, podujatia zlepšujúce kondíciu a zdravotný stav napr. plávanie na termálnych kúpaliskách spojené s cvičením vo vode, rekondičné pobyty s liečebnými procedúrami, snažíme sa zapájať do akcií organizovaných v obci.

          Po celý čas existencie „Klubu“ sa snažíme raz mesačne stretávať na posedeniach pri oslave jubilantov v družnej atmosfére pri šálke kávy.

            Klub dôchodcov vznikol v roku 1996. Pôvodne fungoval v zasadačke OcÚ, po niekoľkých rokoch obec zrekonštruovala starú požiarnu zbrojnicu, čo umožnilo zlepšenie fungovania „Klubu“. Naša činnosť bola značne narušená počas covidovej pandémie, takmer na dva roky, do normálneho režimu sa veľmi ťažko dostávame doteraz.

            Činnosť „Klubu“ je finančne dotovaná obcou, niekoľko rokov sme na určité činnosti dostali i dotácie z TTSK, čo nám značne pomohlo pri plánovaní akcií. Nevýhodou toho, že nie sme registrovaná organizácia s právnou subjektivitou je, že nemôžeme čerpať 2% daní od našich rodinných príslušníkov. Ďalší príjem je v členskom príspevku 5,- eur na člena, členovia nad 80 rokov členský príspevok neplatia.Pod krídlami „Klubu“ pôsobí i skupina „Vlčkovanka“, ktorá už mnoho rokov trpí nedostatkom mladších členov. Napriek tomu sa zúčastňuje takmer všetkých podujatí v obci.

            Naša organizácia má svoj štatút, podľa ktorého by každých 5 rokov mali byť voľby. Členovia si už niekoľkokrát po sebe odhlasovali, že chcú naďalej ten istý 5-členný výbor.

            Pri vzniku „Klubu“ v roku 1996 bol zriadený prípravný výbor v zložení: Alžbeta Sokolovská, Angela Magulová a Mária Danová. V roku 2001 bol zvolený výbor v zložení: Božena Štefáková, Anna Prívozníková, Angela Magulová, Mária Hlavičková, Štefánia Dobrovodská a Hedviga Doktorová.

            V roku 2006 bol zvolený výbor v zložení: MUDr. Darina Marušiaková, Veronika Krajčovičová, Margita Glasová, Ružena Brestovanská a Helena Beláková. Až do roku 2023 pracoval výbor v tom istom zložení.      Na výročnej schôdzi 11. 3. 2023 bol zvolený nový 7- členný výbor v tomto zložení:

Predsedníčka:             MUDr. Darina Marušiaková

Podpredsedníčka:       Veronika Krajčovičová

Tajomníčka:                Ing. Ľudmila Šprochová

Pokladníčka:               Ružena Brestovanská

Kultúrna referentka:   Margita Glasová

Členka výboru:            Mária Koštialová

Členka výboru:            Mária Siváková

            Čo nás neteší, je vekové zloženie členov „Klubu“.  Mrzí nás nezáujem mladších dôchodcov o členstvo v „Klube“.

Zo 68 členov je                  16 členov do 70 rokov,

                                              43 členov od 70 do 80 rokov,

                                                9 členov nad 80 rokov.

            Činnosť Klubu dôchodcov je značne ovplyvnená infláciou. Pri súčasných cenách nie je možné organizovať podujatia s objednanou autobusovou dopravou. Pri dotácii 800,- eur ročne by sme mohli urobiť maximálne 2 – 3 akcie, pričom celú cenu vstupenky by si musel hradiť účastník, čo pri výške dôchodku u starších dôchodcov je neúnosné. Avšak napriek všetkým ťažkostiam máme i naďalej chuť pracovať a stretávať sa.

           

Vlčkovce 16. 5. 2023

 

                                                                                  Spracovala: MUDr. Darina Marušiaková

                                                                                   Zapísala:      Veronika Krajčovičová

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook