Obsah

Kontakt

 

Predsedníčka:

MUDr. Darina Marušiaková

telefonné číslo: 0911/66 70 04, 033/558 40 22

e-mail: d.marusiakova@gmail.com

 

Členky:

Veronika Krajčovičová

telefonné číslo: 0904/36 15 66

e-mail: werony@centrum.cz

 

Helena Beláková

telefonné číslo: 0907/31 23 89, 033/558 44 10

 

Margita Glasová

telefonné číslo: 0908/18 97 14, 033/558 44 13

 

Ružena Brestovanská

telefonné číslo: 0944/01 59 58, 033/558 44 54