Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Poľovnícke združenie Vlčkovce - Opoj

Poľovnícke združenie vzniklo pred rokom 1919, kedy vznikla vo Vlčkovciach Poľovnícka spoločnosť, kde vlastnil po mnoho rokov poľovné právo v tomto revíri veľkostatkár Jozef Slezák. Získal ho kúpou vo verejnej dražbe, ktorá sa pravidelne konala každých 6 rokov. Poľovný revír pôvodne netvoril súvislú plochu, ale bol panskými roľami rozdelený na dolný a horný chotár. Horný chotár mal rozlohu približne 335 katastrálnych honov, plocha dolného chotára, ku ktorému prináležal i háj, mala okolo 1227 katastrálnych honov.

3. júna 1949 dala obec poľovné právo do prenájmu novovzniknutej Poľovníckej spoločnosti za ročné nájomné 12 tisíc korún, v roku 1951 obec znížila nájom na polovicu pôvodnej sumy.

Medzi zakladajúcich členov Poľovníckej spoločnosti patrili: Kamil Magula, Jozef Chynoranský, Fraňo Štefunko, Felix Bárta. Spoločnosť sa o krátky čas premenovala na Poľovnícke združenie. Obecným hájnikom v tomto období bol Michal Kabát.

Začiatkom päťdesiatych rokov si vytvorili poľovníci z Vlčkoviec a zo susednej obce Opoj spoločné Poľovnícke združenie, ktoré malo 12 - 14 členov a plocha revíru činila 1500 ha. V rokoch 1973 - 1985 v dôsledku zásahu okresných orgánov vzniklo veľké Poľovnícke združenie Drop Majcichov, ktoré zlučovalo poľovníkov z obcí Vlčkovce, Opoj, Križovany a Majcichov. Toto združenie malo 61 členov a jeho poľovní revír sa rozkladal na ploche 4.097 ha. Po viacerých snahách sa so súhlasom okresných úradov dňa 31. decembra 1986 od Majcichova odčlenili poľovníci z Vlčkoviec, Opoja a Križovian a založili si Poľovnícke združenie Hradište. Združenie malo 41 členov a výmeru revíru 2.057 ha. 31. decembra 1991 sa odčlenili poľovníci z Križovian, čím vzniklo po mnohých rokoch opäť samostatné Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj, ktorého predsedom bol Ing. Ľubomír Doležaj a poľovným hospodárom bol Tibor Kajdači. V súčasnosti má Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj 22 členov; predsedom je Marek Lisický a poľovným hospodárom Radovan Kašša. Rozloha revíru je 1.587ha. 

Náplň činnosti:

Hlavnou činnosťou združenia je starostlivosť o zver a životné prostredie, čo sa darí realizovať v rámci viacerých brigádnických hodín, kedy sa hlavná činnosť sústredí na výsadbu stromov a krovín, čistenie revíru od odpadkov a v neposlednom rade prikrmovanie zveri v nepriaznivom období, zabezpečujú starostlivosť a ochranu územie Vlčkovského hája. Poľovnícke združenie myslí aj na ľudí z obcí Vlčkovce a Opoj, pre ktorých organizuje pravidelne rôzne kultúrne a spoločenské podujatia spojené s poľovníckou osvetou.

Vlčkovský háj je od roku 1994  vyhlásený za chránený prírodný výtvor s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov.  Z dôvodu výskytu a zachovania niektorých druhov vtákov, ktoré pravidelne hniezdia v našom revíri je časť územia vyhasená za Chránené vtáčie územie  „Úľanská   mokraď“ , ktoré   sčasti   zasahuje  aj  do chotára našej obce. Toto územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie takých druhov vtákov, ako sú: káňa močiarna a popolavá, pipíška chochlatá, prepelica poľná, sokol červenonohý, sokol rároh a haja tmavá.

Ocenenia:

  • V roku 2010 p. Vlastimil Polakovič získal najväčšie ocenenie v rámci poľovníctva, kedy vyhral najvyššiu kynologickú súťaž na Slovensku „ Memoriál Kolomana Slimáka“ , kde sa umiestnil na prvom mieste.
  • V roku 2011 sa p. Vlastimil Polakovič umiestnil ako prvý na kynologickej súťaži v Českej republike, „ Memoriál Karla Podhájskeho “.  
  • 25. júna 2016 obec Vlčkovce pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky udelila „ĎAKOVNÝ LIST“ za spoluprácu medzi obcou Vlčkovce a Poľovníckym združením Vlčkovce – Opoj.
  • 1. októbra 2016 obec Opoj pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky udelila „CENU STAROSTU OBCE“ Poľovníckemu združeniu Vlčkovce-Opoj.
  • 7. júna 2022 udelil Trnavský Samosprávny Kraj ( TTSK ) „DIPLOM za inšpiratívnu činnosť v životnom prostredí“;
  • V roku 2022 bol tiež udelený „ĎAKOVNÝ LIST“ od Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory a redakcie televíznej relácie HALALI, za pomoc pri ochrane a tvorbe životného prostredia s aktívnym zapojením sa do IV. ročníka projektu „Čistý revír = čistá príroda“.
  • OcenenieOcenenieOcenenieOcenenie
  • Stará fotografia

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook