Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Poľovnícke združenie Vlčkovce - Opoj

Poľovnícke združenie vzniklo pred rokom 1919, kedy vznikla vo Vlčkovciach Poľovnícka spoločnosť, kde vlastnil po mnoho rokov poľovné právo v tomto revíri veľkostatkár Jozef Slezák. Získal ho kúpou vo verejnej dražbe, ktorá sa pravidelne konala každých 6 rokov. Poľovný revír pôvodne netvoril súvislú plochu, ale bol panskými roľami rozdelený na dolný a horný chotár. Horný chotár mal rozlohu približne 335 katastrálnych honov, plocha dolného chotára, ku ktorému prináležal i háj, mala okolo 1227 katastrálnych honov.
 
3. júna 1949 dala obec poľovné právo do prenájmu novovzniknutej Poľovníckej spoločnosti za rožné nájomné 12 tisíc korún, v roku 1951 obec znížila nájom na polovicu pôvodnej sumy.
 
Medzi zakladajúcich členov Poľovníckej spoločnosti patrili Kamil Magula, Jozef Chynoranský, Fraňo Štefunko, Felix Bárta. Spoločnosť sa o krátky čas premenovala na Poľovnícke združenie. Obecným hájnikom v tomto období bol Michal Kabát.
 
Začiatkom päťdesiatych rokov si vytvorili poľovníci z Vlčkoviec a zo susednej obce Opoj spoločné Poľovnícke združenie, ktoré malo 12 - 14 členov a plocha revíru činila 1500 ha. V rokoch 1973 - 1985 v dôsledku zásahu okresných orgánov vzniklo veľké Poľovnícke združenie Drop Majcichov, ktoré zlučovalo poľovníkov z obcí Vlčkovce, Opoj, Križovany a Majcichov. Toto združenie malo 61 členov a jeho poľovní revír sa rozkladal na ploche 4.097 ha. Po viacerých snahách sa so súhlasom okresných úradov dňa 31. decembra 1986 od Majcichova odčlenili poľovníci z Vlčkoviec, Opoja a Križovian a založili si Poľovnícke združenie Hradište. Združenie malo 41 členov a výmeru revíru 2.057 ha. 31. decembra 1991 sa odčlenili poľovníci z Križovian, čím vzniklo po mnohých rokoch opäť samostatné Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj, ktoré má v súčasnosti 31 členov a rozloha revíru je 1.587ha.
 

Náplň činnosti:

Hlavnou činnosťou združenia je starostlivosť o zver a životné prostredie, čo sa darí realizovať v rámci viacerých brigádnických hodín, kedy sa hlavná činnosť sústredí na výsadbu stromov a krovín, čistenie revíru od odpadkov a v neposlednom rade prikrmovanie zveri v nepriaznivom období, zabezpečujú starostlivosť a ochranu územie Vlčkovského hája. Poľovnícke združenie myslí aj na ľudí z obcí Vlčkovce a Opoj, pre ktorých organizuje pravidelne rôzne kultúrne a spoločenské podujatia spojené s poľovníckou osvetou.

Vlčkovský háj je od roku 1994  vyhlásený za chránený prírodný výtvor s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov.  Z dôvodu výskytu a zachovania niektorých druhov vtákov, ktoré pravidelne hniezdia v našom revíri sa v súčasnej dobe uvažuje aj o vyhlásení  Chráneného vtáčieho územia  „Úľanská   mokraď“ , ktoré   zčasti   zasahuje  aj   do   chotára našej obce. Toto územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie takých druhov vtákov, ako sú káňa močiarna a popolavá, pipíška chochlatá, prepelica poľná, sokol červenonohý, sokol rároh a haja tmavá.

Ocenenia:

V posledných rokoch najväčšie ocenenie v rámci poľovníctva získal Pán Vlastimír Polakovič a to v roku 2010, kedy vyhral najvyššiu kynologickú súťaž na Slovensku, Memoriál Kolomana Slimáka, kde sa umiestnil na prvom mieste. Taktiež v roku 2011 sa umiestnil ako prvý na kynologickej súťaži v Českej republike, Memoriál Karla Podhájskeho.

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023:
Termín:
- 9. jún 2023 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 8. december 2023 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

 

Facebook