Obsah

Kontakt

 

Predseda:

Marek Lisický

telefonné číslo: 0903/76 22 86

e-mail: marek.lisicky@gmail.com

 

Tajomník:

Ing. Jozef Cíferský

telefonné číslo: 0903/25 08 96

e-mail: sucif@centrum.sk