Obsah

Kontakt

 

ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič

Rímskokatolícky farský úrad č. 552

919 24 Križovany nad Dudváhom

telefonné číslo: 033/5584 004

e-mail: farnost.krizovany@abu.sk