Navigácia

Obsah

Spevácky skupina Vlčkovanka

 

Skupina Vlčkovanka sa začala formovať v roku 1980, kedy už zakladajúci členovia prvýkrát vystupovali na prehliadke skupín v Zelenči.

Oficiálne skupina Vlčkovanka vznikla v roku 1984 z iniciatívy manželov Ľudmily a Michala Rertzerových. Medzi prvých členov patrili Mária a Jozef Hlavičkovci, Viktor Juračka, Štefánia Dobrovodská, Hedviga Doktorová, Alžbeta Sokolovská, Mária a Emil Gabrielovci, Melánia Náhliková. Na harmonike hral Michal Retzer.

Postupom času niektorí členovia odchádzali a prichádzali ďalší. Neskôr viedla  Vlčkovanku pani Mária Hlavičková.

V súčasnosti má spevácka skupina Vlčkovanka  10 členiek,  vedie ju Mária Madarová, na harmonike má doprovod Ľudmila Retzerová. Scenáre programov a sprievodné slovo v programoch pripravuje MUDr. Darina Marušiaková. Skupina je toho času čisto ženská. Pri príprave programov si pozývajú i ďalších ľudí aj deti – podľa typu programu. Ich cieľom je udržať ľudovú pieseň medzi ľuďmi a ľudový odev, ktorý využívajú v programoch, kde chcú pripomenúť ľudové tradície. Svojimi vystúpeniami zabávajú aj obyvateľov Domova dôchodcov.

Obľúbenými témami vystúpení sú napr. "Vianoce minulosti", "Drápání pérá", "Dorábaní vína", "Svadobné zvyky", "Pieseň v živote človeka", "Rodná zem"…. Nedajú sa všetky vymenovať.

Bez Vlčkovanky sa nezaobíde žiadna slávnosť v obci, ale ani cirkevné podujatia a pohreby. S obľubou spievajú piesne skvelého vlčkovského muzikanta Jozefa Šuleca, venovné najmä Vlčkovciam.

Spevácka skupina Vlčkovanka pracuje v rámci Klubu dôchodcov.