Navigácia

Obsah

Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce


Naši mladí chlapci a muži trávia svoj voľný čas na ihrisku, kde sa zapájajú do akcií organizovaných Telovýchovnou jednotou Družstevník Vlčkovce. V súčasnej dobe má TJ 3 družstvá –  žiakov, dorastencov a mužov – družstvo A. TJ má 13 členný výbor, ktorý zabezpečuje základnú činnosť a chod klubu. Organizuje aj rôzne  futbalové turnaje, podieľa sa na organizovaní osláv Medzinárodného dňa detí a iných kultúrno-športových akcií.

Navštívte webstránku Telovýchovnej jednoty TJ Vlčkovce, kde nájdete všetky najnovšie informácie zo športu.