Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Komisie

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené s poslancov obecného zastupiteľstrva a ďalších osôb z radov občanov zvolených obecným zastupiteľstvom.

Pre volebné obdobie 2018-2022 boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3.12.2018 zriadené nasledovné komisie:

Komisia finančná a správy majetku

 • Peter Dano - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Ing. Martin Muška - člen
   

Kultúrno-športová komisia

 • Ing. Mária Bilčíková - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Tomáš Bočko - člen
 • Mgr. Marek Kráľovič - člen
 • Mária Madarová - člen
 • Helena Beláková - člen z radov občanov
 • MUDr. Darina Marušiaková - člen z radov občanov
 • Ing. Juraj Krasňanský - člen z radov občanov
 • Radovan Kašša - člen z radov občanov  
   

Komisia sociálna a vzdelávania

 • Ing. Katarína Pribilová, PhD. - predseda
 • Miroslav Falath - člen
 • Ing. Martin Muška - člen
   

Komisia ochrany životného prostredia  a verejného poriadku

 • Mgr. Marek Kráľovič - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Peter Dano - člen
 • Tomáš Bočko - člen 
 • Mária Madarová - člen  
   

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Mária Madarová - predseda
 • Peter Dano - člen
 • Miroslav Falath - člen 
   

Komisia na prešetrovanie sťažností

 • Ing. Mária Bilčíková
 • Mgr. Marek Kráľovič
 • Peter Dano
 • Ing. Katarína Pribilová, PhD. - náhradník
 • Ing. Martin Muška - náhradník 
   

Inventarizačná komisia

 • Peter Dano - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Anton Richtárik - člen
 • Zdena Štefunková - člen
 • Mária Hermanská - člen 
   

Vyraďovacia komisia

 • Peter Dano - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Anton Richtárik - člen 
   

Likvidačná komisia

 • Zdena Štefunková - predseda
 • Anton Richtárik - člen
 • Ing. Zlatica Bobeková - člen

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Facebook

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2022:
Termín:
- 10. jún 2022 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 9. december 2022 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence