Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Komisie

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené s poslancov obecného zastupiteľstrva a ďalších osôb z radov občanov zvolených obecným zastupiteľstvom.

Pre volebné obdobie 2022-2026 boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2022 zriadené nasledovné komisie:

Komisia finančná a správy majetku

 • Peter Dano - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • JUDr.PhDr. Martin Solík  PhD.,mim.doc. - člen
 • Ing. Martin Muška - člen z radov občanov

 

Kultúrno-športová komisia

 • Mária Madarová - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Ing. Nika Bartek - člen
 • Tomáš Bočko - člen
 • Mgr. Eva Danová - člen 
 • Martin Antal - člen
 • MUDr. Darina Marušiaková - člen z radov občanov 
 • Ing. Mária Bilčíková - člen z radov občanov
 • Radovan Kašša - člen z radov občanov
 • Ing. Katarína Maslíková - člen z radov občanov
 • Ing. Matej Dano - člen z radov občanov
 • Bc. Eva Koštialová - člen z radov občanov
 • Ružena Brestovanská - člen z radov občanov

 

Komisia sociálna a vzdelávania

 • Ing. Katarína Pribilová, PhD. - predseda
 • JUDr. PhDr. Martin Solík, Phd.,mim.doc. - člen
 • Ing. Nika Bartek - člen
   

Komisia ochrany životného prostredia  a verejného poriadku

 • Mgr. Eva Danová - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Peter Dano - člen
 • JUDr. PhDr. Martin Solík PhD., mim.doc. - člen 
 • Mgr. Marek Kráľovič - člen z radov občanov 
   

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Ing. Nika Bartek - predseda
 • Peter Dano - člen
 • Mgr. Eva Danová - člen 
   

Komisia na prešetrovanie sťažností

 • JUDr. PhDr. Martin Solík PhD., mim.doc. 
 • Mgr. Eva Danová
 • Peter Dano
 • Ing. Katarína Pribilová, PhD. - náhradník
 • Ing. Nika Bartek - náhradník 
   

Inventarizačná komisia

 • Peter Dano - predseda
 • Vladimír Kollár - člen
 • Erik Leng - člen
 • Jana Vyskočová - člen
 • Daniela Grillová - člen 
   

Vyraďovacia komisia

 • Tomáš Bočko - predseda
 • Erik Leng - člen
 • Pavol Šuran - člen
   

Likvidačná komisia

 • Jana Vyskočová - predseda
 • Erik Leng - člen
 • Nikoleta Chynoradská - člen
 • Pavol Šuran - člen

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook