Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie a kompetencie obecného zastupiteľstva

 

Mária Bilčíková

Mária Bilčíková, Ing.

Vlčkovce č. 139

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2014-218, 2018-2022

Predseda kultúrno-športovej komisie

Člen komisie na prešetrenie sťažností

 

 

 

 

 

Tomáš Bočko

Tomáš Bočko

Vlčkovce č. 266

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2014-2018, 2018-2022

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

 

 

Peter Dano

Peter Dano

Vlčkovce č. 372

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

Predseda finančnej komisie a správy majetku

Predseda inventarizačnej komisie

Predseda vyraďovacej komisie

Člen komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku

Člen komisie na prešetrenie sťažností

Člen komisie na ochranu verejného záujmu

 

Miroslav Falath

Miroslav Falath

Vlčkovce č. 102

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

Člen sociálnej komisie a vzdelávania

Člen komisie na ochranu verejného záujmu 

 

 

 

 

 

Vladimír Kollár

Vladimír Kollár

Vlčkovce č. 319

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2014-2018, 2018-2022

Člen finančnej komisie a správy majetku

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Člen inventarizačnej komisie

Člen vyraďovacej komisie

 

 

Marek Kráľovič

Marek Kráľovič, Mgr.

Vlčkovce č. 184

Zástupca starostu obce

Poslanec OZ vo volebných obdobiach 2014-2018, 2018-2022

Predseda komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie na prešetrovanie sťažností

 

 

 

Mária Madarová

Mária Madarová

Vlčkovce č. 336

Poslanec OZ vo volebnom období 2018-2022

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

 

Martin Muška

Martin Muška, Ing.

Vlčkovce č. 462

Poslanec OZ vo volebnom období 2018-2022

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Člen finančnej komisie a správy majetku

Člen sociálnej komisie a vzdelávania

Náhradník komisie na prešetrenie sťažností

 

 

 

Katarína Pribilová

Katarína Pribilová, Ing., PhD.

Vlčkovce č. 381

Poslanec OZ vo volebnom období 2018-2022

Predseda sociálnej komisie a vzdelávania

Náhradník komisie na prešetrenie sťažností