Navigácia

Obsah

POSLANECKÉ OBVODY

Obvod č. 1 - Ing. Mária Bilčíková : súp. č. 1-45, 351, 364, 382, 385, 417, 458-471

Obvod č. 2 - Ing. Katarína Pribilová, PhD. : súp. č. 374, 376, 380, 381, 383, 384, 420, 421

Obvod č. 3 - Peter Dano : súp.č. 46-68, 135-138, 373, 377, 415, 423-432, 433-449, 453-457

Obvod č. 4 - Ing. Martin Muška : súp.č. 139-182, 358, 378

Obvod č. 5 - Mgr. Marek Kráľovič : súp.č. 183-223, 416

Obvod č. 6 - Vladimír Kollár : súp.č. 274-299, 339-350, 367

Obvod č. 7 - Tomáš Bočko : súp.č. 224-273, 357, 360, 368, 412

Obvod č. 8 - Mária Madarová : súp. č. 300-338, 353, 366, 372, 379, 387, 388, 418, 419

Obvod č. 9 - Miroslav Falath : súp. č. 69-134, 414