Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.12.2020

27/2020

Objednávame si u Vás dodávku a montáž oplotenia v zmysle cenovej ponuky

neuvedené

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

04.12.2020

26/2020

Objednávame si u Vás videovrátnik v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 4.12.2020

neuvedené

LUKA - Ľuboš Vidlička

Obec Vlčkovce

24.11.2020

25/2020

Objednávame si u Vás dodanie a montáž farebného zariadenia A3 SHARP MX 2651 v celkovej cene 2950,00

neuvedené

KH TECHNIK

Obec Vlčkovce

26.10.2020

23/2020

Objednávame si u Vás prenájom stanov 1ks-4x10m, 3ks-3x6m, vrátane dopravy a montáže v termíne od 29.

neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

29.10.2020

22/2020

Objednávame si u Vás obedy (polievka + hlavné jedlo - samostatne balené) na základe ponuky: 31.10.

270,00 EUR

Hotel Mlyn

Obec Vlčkovce

27.10.2020

21/2020

Objednávka na Generátor ozónu Rohnson R-9800

414,63 EUR

Alza.cz a.s.

Obec Vlčkovce

27.10.2020

20/2020

Objednávame si u Vás bagety: 40ks - debrecínska bageta, 10ks - syrová gurmán bageta. Termín dodania

83,28 EUR

Fekollini, s.r.o.

Obec Vlčkovce

08.10.2020

19/2020

Objednávame si u Vás vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Mag

360,92 EUR

AUTO-IMPEX, s.r.o.

Obec Vlčkovce

01.10.2020

18/2020

Objednávame si u Vás prehliadku plynových zariadení v budovách v majetku obce Vlčkovce v zmysle ceno

639,60 EUR

René Šulc

Obec Vlčkovce

03.09.2020

17/2020

Objednávame si u Vás výstavbu bariérového oplotenia spevnenej plochy pri budove DHZ Vlčkovce na zákl

neuvedené

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

03.09.2020

16/2020

Objednávame si u Vás prehĺbenie cestných priekop na dažďovú vodu na základe Vašej cenovej ponuky. Pr

3 840,00 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.08.2020

15/2020

Objednávame si u Vás zameranie pozemkov a vytýčenie k osadeniu oplotenia. Pozemky vo vlastníctve obc

170,00 EUR

Peter Baša

Obec Vlčkovce

15.06.2020

14/2020

Objednávame si u Vás geodetické zameranie uloženia NN kábla pre vecné bremeno Vlčkovce MK pri cintor

507,00 EUR

Peter Baša

Obec Vlčkovce

05.03.2020

13/2020

Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady na základe objednávkového formulára

38,52 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vlčkovce

03.02.2020

12/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodávku Nálepky na KO - označenie nádob na KD v počte 600 ks.

390,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

03.02.2020

11/2020

Objednávame si u Vás orez konárov pod elektrickým vedením podľa popisu v intraviláne obce Vlčkovce.

100,00 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

28.01.2020

10/2020

Objednávame si u Vás vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Dostavba v ZŠ s

Neuvedené

Ing. Marta Šimeková

Obec Vlčkovce

28.01.2020

9/2020

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a SP na rekonštrukciu miestnej kom

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Vlčkovce

15.01.2020

8/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu počas roka 2020, na základe sk

191,21 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

15.01.2020

7/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejnej zelene v k. ú. Vlčkovce, areál a okolie ZŠ s MŠ, sídlisko, OcÚ,

Neuvedené

Radovan Mík - GARDEN SERVIS

Obec Vlčkovce

15.01.2020

6/2020

Objednávame si u Vás nakládku materiálu a prác v rámci obce Vlčkovce počas roku 2020 na základe upre

1 275,00 EUR

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

5/2020

Objednávame si u Vás polievanie zelených plôch v obci Vlčkovce celoročne na základe objednávky a pla

2 460,00 EUR

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

4/2020

Objednávame si u Vás mulčovanie plôch verejných priestranstiev v obci Vlčkovce počas roku 2020 na zá

2 445,00 EUR

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

3/2020

Objednávame si u Vás údržbu, opravu kosačiek, krovinorezov na základe upresnenia počas roku 2020, vr

Neuvedené

MOD Vlčkovce - Miroslav Falath

Obec Vlčkovce

15.01.2020

2/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie pohárov na akciu Vlčkovská klobása 2020 - Poháre s gravírovaní

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: