Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.10.2020

20/2020

Objednávame si u Vás bagety: 40ks - debrecínska bageta, 10ks - syrová gurmán bageta. Termín dodania

neuvedené

Fekollini, s.r.o.

Obec Vlčkovce

08.10.2020

19/2020

Objednávame si u Vás vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Mag

neuvedené

AUTO-IMPEX, s.r.o.

Obec Vlčkovce

01.10.2020

18/2020

Objednávame si u Vás prehliadku plynových zariadení v budovách v majetku obce Vlčkovce v zmysle ceno

neuvedené

René Šulc

Obec Vlčkovce

03.09.2020

17/2020

Objednávame si u Vás výstavbu bariérového oplotenia spevnenej plochy pri budove DHZ Vlčkovce na zákl

neuvedené

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

03.09.2020

16/2020

Objednávame si u Vás prehĺbenie cestných priekop na dažďovú vodu na základe Vašej cenovej ponuky. Pr

neuvedené

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.08.2020

15/2020

Objednávame si u Vás zameranie pozemkov a vytýčenie k osadeniu oplotenia. Pozemky vo vlastníctve obc

neuvedené

Peter Baša

Obec Vlčkovce

15.06.2020

14/2020

Objednávame si u Vás geodetické zameranie uloženia NN kábla pre vecné bremeno Vlčkovce MK pri cintor

neuvedené

Peter Baša

Obec Vlčkovce

05.03.2020

13/2020

Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady na základe objednávkového formulára

38,52 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vlčkovce

03.02.2020

12/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodávku Nálepky na KO - označenie nádob na KD v počte 600 ks.

390,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

03.02.2020

11/2020

Objednávame si u Vás orez konárov pod elektrickým vedením podľa popisu v intraviláne obce Vlčkovce.

100,00 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

28.01.2020

10/2020

Objednávame si u Vás vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Dostavba v ZŠ s

Neuvedené

Ing. Marta Šimeková

Obec Vlčkovce

28.01.2020

9/2020

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a SP na rekonštrukciu miestnej kom

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Vlčkovce

15.01.2020

8/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu počas roka 2020, na základe sk

Neuvedené

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

15.01.2020

7/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejnej zelene v k. ú. Vlčkovce, areál a okolie ZŠ s MŠ, sídlisko, OcÚ,

Neuvedené

Radovan Mík - GARDEN SERVIS

Obec Vlčkovce

15.01.2020

6/2020

Objednávame si u Vás nakládku materiálu a prác v rámci obce Vlčkovce počas roku 2020 na základe upre

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

5/2020

Objednávame si u Vás polievanie zelených plôch v obci Vlčkovce celoročne na základe objednávky a pla

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

4/2020

Objednávame si u Vás mulčovanie plôch verejných priestranstiev v obci Vlčkovce počas roku 2020 na zá

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

3/2020

Objednávame si u Vás údržbu, opravu kosačiek, krovinorezov na základe upresnenia počas roku 2020, vr

Neuvedené

MOD Vlčkovce - Miroslav Falath

Obec Vlčkovce

15.01.2020

2/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie pohárov na akciu Vlčkovská klobása 2020 - Poháre s gravírovaní

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

03.01.2020

1/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie ocenenia - udelenie čestného občianstva na základe ponuky a po

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

18.12.2019

43/2019

Objednávame si u Vás výrobu a tlač samolepiek na označenie nádob na KO podľa predtlače v termíne do

390,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

10.12.2019

42/2019

Objednávame si u Vás tlače a tlač publikácie v počte 300 ks "Moja cesta z Farkašína do Čile a späť"

1 161,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

31.10.2019

41/2019

Objednávame si u Vás dodanie plakiet s gravírovaním 6 ks, perá s potlačou 100 ks, gravírované štítky

95,40 EUR

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

21.10.2019

40/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie GP na odčlenenie parcely p.č. 182/2 v termíne do 15.11.2019

300,00 EUR

Peter Baša

Obec Vlčkovce

15.10.2019

39/2019

Objednávame si u Vás balené vianočné dekorácie s erbom obce Vlčkovce v počte 31 ks v celkovej sume 5

570,00 EUR

Oto Daniš

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: