Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2024

VZN obce Vlčkovce č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce

VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,24 kB

Príloha č. 1 k VZN 1/2024 Záväzná čast - textová časť

Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,03 kB

Príloha č. 2 k VZN 1/2024 Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha

Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,51 kB

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2024 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha

Príloha č.3 k VZN - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

VZN r. 2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania a preverovania oznámení Vlčkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,6 kB

VZN r. 2022

VZN obce Vlčkovce č.1/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,57 kB

VZN r. 2021

VZN obce Vlčkovce č. 7/2021 o dani za ubytovanie

7. VZN o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,79 kB

VZN obce Vlčkovce č. 6/2021 o dani z nehnuteľností

6. VZN o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,33 kB

VZN obce Vlčkovce č. 5/2021 o dani za predajné automaty

5. VZN o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,36 kB

VZN obce Vlčkovce č. 4/2021 o dani za nevýherné hracie prístroje

4.VZN o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,71 kB

VZN obce Vlčkovce č.3/2021 o dani za psa

3.VZN o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,32 kB
Zobrazené 1-20 z 66

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook