Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2014

VZN r. 2013

VZN r. 2012

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce

vzn1-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,14 kB

VZN r. 2011

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce

vzn1-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,72 kB

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach

vzn2-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,44 kB

VZN r. 2010

VZN r. 2009

VZN č. 1/2009 o zásadách rozpočtového hospodárenia na území obce Vlčkovce

vzn-rozpocet1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,93 kB

VZN r. 2008

VZN č. 2/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce

vzn-hospodarenie2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,25 kB

VZN r. 2007

VZN r. 2006

VZN r. 2005

VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vlčkovce

vzn-dotacie1-05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,97 kB
Zobrazené 41-57 z 57

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023:
Termín:
- 9. jún 2023 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 8. december 2023 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

 

Facebook