Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2021

VZN obce Vlčkovce č. 2/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

2VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

VZN obce Vlčkovce č. 1/2021 o dani za jadrové zariadenia

1VZN o dani za jadrové zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,86 kB

VZN r. 2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN 4-2020 poplatok za miestny rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,54 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020

10-VZN príloha č.1.-záväzná časť-tlač (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,46 kB

VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce

8-VZN po schválení (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,42 kB

VZN r. 2019

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Doplnok č. 2

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1 a 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,82 kB

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,93 kB

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

VZN 2-12 miestne dane s doplnkom12345.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,29 kB

VZN r. 2017

Zobrazené 21-40 z 66

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook