Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2020

VZN r. 2019

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Doplnok č. 2

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1 a 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,82 kB

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,93 kB

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

VZN 2-12 miestne dane s doplnkom12345.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,29 kB

VZN r. 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

vzn2-17-priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,71 kB

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1

vzn 1_2014 nájomné byty v znení doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,59 kB

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn1-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,45 kB

VZN r. 2015

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach

vzn3-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,74 kB
Zobrazené 21-40 z 57

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023:
Termín:
- 9. jún 2023 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 8. december 2023 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

 

Facebook