Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2019

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

VZN 2-12 miestne dane s doplnkom12345.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,29 kB

VZN r. 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

vzn2-17-priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,71 kB

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1

vzn 1_2014 nájomné byty v znení doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,59 kB

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn1-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,45 kB

VZN r. 2015

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach

vzn3-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,74 kB

VZN r. 2014

VZN r. 2013

VZN r. 2012

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce

vzn1-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,14 kB

VZN r. 2011

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce

vzn1-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,72 kB

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach

vzn2-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,44 kB
Zobrazené 21-40 z 50

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Facebook

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2022:
Termín:
- 10. jún 2022 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 9. december 2022 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence