Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2017

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn1-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,45 kB

VZN r. 2015

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach

vzn3-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,74 kB

VZN r. 2014

VZN r. 2013

VZN r. 2012

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce

vzn1-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,14 kB

VZN r. 2011

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce

vzn1-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,72 kB

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach

vzn2-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,44 kB

VZN r. 2010

VZN r. 2009

VZN č. 1/2009 o zásadách rozpočtového hospodárenia na území obce Vlčkovce

vzn-rozpocet1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,93 kB

VZN r. 2008

VZN č. 2/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce

vzn-hospodarenie2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,25 kB

VZN r. 2007

Zobrazeno 21-40 z 42

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Facebook

Civilná ochrana obyvateľstva