Navigácia

Obsah

Historický kalendár VLČKOVCE 2020

2020

Historický kalendár VLČKOVCE 2020 je možné zakúpiť
na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
Cena 5€

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návštevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovať Vás o živote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na našej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na území našej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Všetci návštevníci našej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v našej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke našej obce len tie najkrajšie zážitky a následne najlepšie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Vlčkovce zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou.

Žiadosť možno doručiť:

- v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu:

Obec Vlčkovce
Vlčkovce č. 15
919 23  Vlčkovce

- v elektronickej forme na adresu: obec.vlckovce@stonline.sk

Bližšie informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia obec-2/volby/rok-2020/

Historický kalendár obce Vlčkovce 2015

kalendár 2015

Publikácia k 670. výročiu obce Vlčkovce

670. výročie

Publikácia Vidiecky dom Vlčkovce a
pamätná izba národného umelca
Fraňa Štefunku

VD

Základná škola 1928 - 2018 a
Materská škola 1948 - 2018 vo Vlčkovciach

zsms

Historický kalendár obce Vlčkovce 2018

kalendár 2018

Publikácia k 680. výročiu obce Vlčkovce

680. výročie

Publikácia
Fraňo Štefunko Vlčkovciam, 
Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi

fs