Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Základná organizácia ZPB v Križovanoch n/D vznikla pravdepodobne v 50-tych rokoch minulého storočia. Jej hlavnou úlohou bolo zachovať tradície odboja a účasti v SNP z priamych účastníkov a pozostalých.
Údaje o počte členov a funkcionárov sa nezachovali. V jednoduchých dokumentoch ZO ZPB sa dozvedáme, že v roku 1974 bol postavený "Pomník padlých v SNP a v II. svetovej vojne" v areáli ZDŠ v Križovanoch n/D a pri tejto príležitosti členovia organizácie položili vence a kytice k pamätníku.
V kronike Dudváhu (zlúčené obce Križovany n/D, Vlčkovce a Opoj) sa uvádza, že ZO ZPB v Križovanoch n/D mala - 13 členov a predsedom bol Michal Slezák. V nasledujúcich rokoch členovia organizácie organizovali besedy so školskou mládežou, s členmi SZM a brigádnicky pracovali pri skrášľovaní obce v rámci akcie "Z". Spoločne sa zúčastňovali na verejných oslavách oslobodenia obce 1. apríla, na 1. a 9. Mája, pri výročiach SNP a zároveň kládli vence k Pamätníku.
V roku 1987 v zlúčených obciach regiónu Dudváh vznikla spoločná ZO ZPB. Mala 18 členov, z toho priamych účastníkov odboja 11 a pozostalých po účastníkoch odboja 7. Medzi najaktívnejších členov organizácie patrili: Ján Široký, Vít Sabo, Vít Macho, Imrich Horváth, Michal Kollár.
Na jej čele sa vystriedalo postupne niekoľko predsedov a ďalších funkcionárov. Do roku 1996 predsedu organizácie vykonával Ján Široký. Na výročnej členskej schôdzi v roku 1996 sa stala predsedníčkou Terézia Bosá. V roku 2000 na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor a predsedom sa stal Vít Kočvara, ktorý funkciu vykonával do mája 2009 - kedy zomrel. V novembri 2009 členovia na výročnej členskej schôdzi zvolili novú predsedníčku Alenu Nádašskú. Vo funkcii tajomníkov organizácie za roky 1996 až 2009 pôsobili: Vít Sabo, Terézia Bosá, Mária Gajdošová, Imelda Rakúsová, ktorá funkciu zastáva i teraz. Hospodármi organizácie boli Helena Šuranová, Viera Fuknová, ktorá funkciu zastáva i teraz.
Práca členov organizácie sa zameriava predovšetkým na organizovanie rôznych spomienkových podujatí, ktorých cieľom je pripomenúť SNP a porážku fašizmu. Organizácia má úzky kontakt so základnou školou v obci a účinne sa podieľa na vysvetľovaní otázok národnooslobodzovacieho boja a protifašistického odboja slovenského národa v rokoch II. svetovej vojny a na výchove mladej generácie k národnému povedomiu. Najaktívnejším v tomto smere bol už zosnulý predseda ZO SZPB Vít Kočvara.
Pre zachovanie tradície odboja a účasti v SNP z priamych účastníkov a pozostalých bol v obci v roku 1974 postavený v areáli základnej školy "Pamätník padlých v SNP a v II. svetovej vojne" s nápisom "Nehynúca pamiatka hrdinom čo neváhali položiť životy za slobodu vlasti. Vďační občania Križovian 1.IV.1974". V obecnej kronike Križovian je zaznamenané "Z cudziny sa vracajú naši občania (po skončení II. svetovej vojny), ktorí pracovali v Nemecku v pracovných táboroch (lágroch): Ján Idunk, Alojz Klačo, Alojz Šajbidor, Michal Slezák..."
Zahynuli:

 • Benkovský Jozef, 22-ročný vojak SNP, padol do nemeckého zajatia, v ktorom zahynul,
 • Horváth (Gocnogár) František, je pochovaný v Krasnodare Kubáň - ZSSR,
 • Gajarský Jozef, údajne padol pri Dukle, bojoval ako dobrovoľník v Československej brigáde    po boku ČA,
 • Guldan František, 21-ročný vojak SNP, padol 4.9.1944 pri Bardejove. Po skončení vojny bol   prevezený do Križovian, s vojenskou poctou pochovaný,
 • Šiška Jozef, leží v ďalekom VIetname. Tam padol v bojoch ako člen francúzskej cudzineckej   légie,
 • Halada Jozef, nar. 1907 v Križovanoch bol vo V. Británii od r. 1940 ako výkonný letec,               rádiotelegrafista a strelec čs. bombardovacej peruti. V roku 1943 bol zastrelený nad                Biskajským zálivom.

Členovia organizácie na týchto hrdinov nezabúdajú a pravidelne každý rok pri organizovaní spomienkových osláv z príležitosti výročia SNP a oslobodenia obce Sovietskou armádou 1. apríla sa zúčastňujú spolu so žiakmi základnej školy pri kladení vencov k pamätníku, aby si uctili pamiatku padlých hrdinov v boji proti fašizmu. Pamätník bude a zostane spomienkou na našich občanov, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v SNP a bude pripomínať najmä mladej generácii odkaz našich občanov, ktorí sa zúčastnili priamych bojov v SNP. Myšlienka boja proti fašizmu je stále aktuálna najmä v súčasnej dobe, keď sa vo svete, ale aj u nás objavujú v rôznych formách prejavy neofašizmu, terorizmu a násilia. Preto i naďalej členovia organizácie budú dbať a starať sa v spolupráci s obcou o úpravu pamätníka a zabezpečovať pri organizovaní spomienkových osláv kladenie vencov a kvetov.

 1. uvedené údaje sú zaznamenané v Obecnej kronike Križovian, 1945 - 1967, str. 39)
 2. (Bojovali za slobodu, TSK, 2008, str. 21)
 3. uvedené texty sú výpis záznamu z Kroniky obce Dudváh, roky 1976 - 1988, str. 37, 293, 381, 507, /33.
 4. pri spracovávaní boli použité zápisnice ZO SZPB od 27.08.1993 do 26.11.2009
 5. uvedené údaje boli konzultované s členkami ZP SZPB p. Teréziou Bosou 82 rokov, p. Kvetoslavou Juračkovou 88 rokov

Spracovala Imelda Rakúsová, tajomníčka ZO SZPB v spolupráci Dr. Ervína Blažeka
 

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook