Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Dohoda o porozumení

Farma Majcichov a.s. a členovia petičného výboru petície "Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce" s cieľom zlepšenia ovzdušia v obci Vlčkovce a v okolí veľkokapacitnej farmy dojníc v k.ú. Vlčkovce a zabráneniu znečisťovania ovzdušia emisiami zápachu v obytnej zóne obce ako aj s cieľom zachovania nerušenej prevádzkovej činnosti Farmy Majcichov uzatvorili dohodu o porozumení a urovnaní vzájomných vzťahov.

Dohoda o porozumení

 

Farma Majcichov a.s. a členovia petičného výboru petície "Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce" s cieľom zlepšenia ovzdušia v obci Vlčkovce a v okolí veľkokapacitnej farmy dojníc v k.ú. Vlčkovce a zabráneniu znečisťovania ovzdušia emisiami zápachu v obytnej zóne obce ako aj s cieľom zachovania nerušenej prevádzkovej činnosti Farmy Majcichov uzatvorili dohodu o porozumení a urovnaní vzájomných vzťahov.

 

Stanovisko petičného výboru k uzatvorenej Dohode o porozumení

"Vzhľadom na skutočnosť, že doterajšie podniknuté právne kroky vo vzťahu k aktivitám spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s. pri prevádzke farmy tejto spoločnosti v katastri obce Vlčkovce neviedli k žiadnym zlepšeniam v jestvujúcom neprijateľnom stave znečistenia ovzdušia a zníženiu rizík ohrozenia spodnej vody v našej obci a nie sú ani dané žiadne dôvody domnievať sa, že by takýto stav mohol byť v dohľadnej dobe touto cestou nastolený, súc si vedomí dôvery obyvateľov obce Vlčkovce vyjadrenej podporou petície Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce a po vyhodnotení možností ďalšieho možného postupu s cieľom dosiahnutia čo najrýchlejšej efektívnej nápravy vzniknutého stavu, rozhodli sa členovia petičného výboru opätovne rokovať s manažmentom spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s.. Manažment uvedenej spoločnosti vyjadril obdobnú vôľu pokúsiť sa efektívne riešiť aspoň časť vzniknutých a nahromadených problémov. Na základe dosiahnutia zhody na minimálnych opatreniach, ktoré budú vykonané zo strany tohto prevádzkovateľa a ktoré majú aj podľa mienky doteraz na veci zúčastnených expertov smerovať k zlepšeniu súčasného stavu a po zvážení všetkých uvedených skutočností petičný výbor dospel k rozhodnutiu vstúpiť do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, ktorý pri jeho plnení predstavuje možnosť časovo efektívneho riešenia výsledkom zhody a uzatvoriť Dohodu o porozumení, ktorej znenie týmto zverejňujeme."

 

Úplné znenie Dohody o porozumení  si môžete stiahnuť TU.

 

Na základe uznesenia OZ č. 6/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9.2.2010 obec Vlčkovce pristúpila k Dohode o porozumení.

Znenie Dohody o pristúpení k Dohode o porozumení si môžete stiahnuť TU.

 

V zmysle uznesenia OZ č. 59/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.8.2010 obec Vlčkovce listom č. 886/2010 zo dňa 9.9.2010 odstúpila od Dohody o pristúpení k Dohode o porozumení.

 

V zmysle článku 5, ods. 4 Dohody o porozumení Farma Majcichov, a.s. dňom 15.02.2010 určila na oznamovanie prípadného šírenia zápachu v intraviláne obce Vlčkovce telefónne číslo 0905 442 421 a e-mailovú adresu staznosti@farma.sk.

Prílohy

pristupenie.pdf

pristupenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,27 kB

uznesenie.pdf

uznesenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,36 kB

dohoda.pdf

dohoda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 989,23 kB

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023:
Termín:
- 9. jún 2023 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 8. december 2023 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence

 

Facebook